Ανακαίνηση ενός διαμερίσματος σε πολυκατοικία του ' 70, με μοντέρνα υλικά και άποψη.Αποσκοπεί στην αναδιάπλαση και στην ανανέωση του χώρου με λιτές και ευδιάκριτες παρεμβολές, κατά βάση μέσω των μοντέρνων υλικών και χρωματισμών. Η νεανική όψη του χώρου δημιουργήθηκε σύμφωνα με τη διάθεση του ιδιοκτήτη και τις βλέψεις του αρχιτέκτονα. Με αυτές τις τεχνικές λοιπόν δημιουργούμε την αναδιαμόρφωση, ανάπλαση και ανανέωση ενός τυπικού διαμερίσματος.

Αγία Παρασκευή
Αθήνα
Αρχιτέκτονας: 
Μητσώνης Λουκάς
Έτος Ολοκλήρωσης: 
2010