Παπάγου
Αθήνα
Εμβαδόν οικοπέδου: 
541
Εμβαδόν οικοδομής: 
541
Αρχιτέκτονας: 
Seamless Architects
Αρχιτέκτονας: 
Loukas Mitsonis Architects
Πολιτικός Μηχανικός: 
Σ. Καλόσακας
Πολιτικός Μηχανικός: 
Σ. Μητσώνης
Επίβλεψη Κατασκευής: 
Λ. Μητσώνης
Επίβλεψη Κατασκευής: 
Ι. Μητσώνης
Έτος Ολοκλήρωσης: 
2021