Πολυτελής κατοικία, 600 μ2 σε οικόπεδο 850 μ2. Διονύσσου 26, Κάντζα, Αθηνά

Κάντζα
Αθηνά
Εμβαδόν οικοπέδου: 
850
Εμβαδόν οικοδομής: 
600
Αρχιτέκτονας: 
Σ. Μητσώνης
Αρχιτέκτονας: 
Ν. Πασσάς
Πολιτικός Μηχανικός: 
Σ. Μητσώνης
Επίβλεψη Κατασκευής: 
Σ. Μητσώνης
Επίβλεψη Κατασκευής: 
Ν. Πασσάς
Έτος Ολοκλήρωσης: 
2005