Πολυκατοικία, 974,17 μ2 σε οικόπεδο 1085,4 μ2. Δρυάδων & Πατριάρχου Ιωακείμ, Πολιτεία, Αθηνά.

Πολιτεία
Αθηνά
Εμβαδόν οικοπέδου: 
1085
Εμβαδόν οικοδομής: 
974
Αρχιτέκτονας: 
Τσακόπουλος
Αρχιτέκτονας: 
Λ. Μητσώνης
Αρχιτέκτονας: 
Σ. Μητσώνης
Πολιτικός Μηχανικός: 
Σ. Μητσώνης
Επίβλεψη Κατασκευής: 
Σ. Μητσώνης
Επίβλεψη Κατασκευής: 
Λ. Μητσώνης
Έτος Ολοκλήρωσης: 
2009