Πολυκατοικία, 846,79 μ2 σε οικόπεδο 850 μ2. Λήμνου 3 & Ηπέιρου 79, Αγία Παρασκευή, Αθηνά.

Αγία Παρασκευή
Αθηνά
Εμβαδόν οικοπέδου: 
850
Εμβαδόν οικοδομής: 
847
Αρχιτέκτονας: 
Τσακόπουλος
Αρχιτέκτονας: 
Σ. Μητσώνης
Πολιτικός Μηχανικός: 
Σ. Μητσώνης
Επίβλεψη Κατασκευής: 
Σ. Μητσώνης
Επίβλεψη Κατασκευής: 
Λ. Μητσώνης
Έτος Ολοκλήρωσης: 
2009